Debatten
881 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Gemeenschappelijk landbouwbeleid en mondiale voedselzekerheid (korte presentatie)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
Perspectieven voor een dialoog met de burger in het kader van het Verdrag van Lissabon (korte presentatie)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
Perspectieven voor een dialoog met de burger in het kader van het Verdrag van Lissabon (korte presentatie) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
Openbare financiën in de EMU - 2007 en 2008 (korte presentatie)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
Openbare financiën in de EMU - 2007 en 2008 (korte presentatie) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
Omzetting, tenuitvoerlegging en handhaving van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (korte presentatie)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
Omzetting, tenuitvoerlegging en handhaving van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (korte presentatie) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
Het GVB en de ecosysteembenadering van het visserijbeheer (korte presentatie)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
Het GVB en de ecosysteembenadering van het visserijbeheer (korte presentatie) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
De omzetting en toepassing van Richtlijn 2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (korte presentatie)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling