Debaty
Znaleziono 881 wynik(-i) dla "6 kadencja, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (krótka prezentacja)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego (krótka prezentacja)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu lizbońskiego (krótka prezentacja) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
Finanse publiczne w UGW – rok 2007 i 2008 (krótka prezentacja)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
Finanse publiczne w UGW – rok 2007 i 2008 (krótka prezentacja) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektyw 2005/29/WE i 2006/114/WE (krótka prezentacja)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektyw 2005/29/WE i 2006/114/WE (krótka prezentacja) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (krótka prezentacja)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (krótka prezentacja) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (krótka prezentacja)
P6_CRE(2009)01-12
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna