Rozpravy
Výsledky: 881 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Epidémia chrípky (rozprava)
P6_CRE(2009)05-04
Pondelok, 4. mája 2009
html 
Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (rozprava)
P6_CRE(2009)05-04
Pondelok, 4. mája 2009
html 
Upevňovanie stability a prosperity na západnom Balkáne – Situácia v Bosne a Hercegovine (rozprava)
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Nešírenie jadrových zbraní a budúcnosť Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) (rozprava)
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Nešírenie jadrových zbraní a budúcnosť Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) (rozprava) (2)
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím – Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (opčný protokol) (rozprava)
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím – Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (opčný protokol) (rozprava) (2)
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave – Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (rozprava)
P6_CRE(2009)04-22
Streda, 22. apríla 2009
html 
Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
P6_CRE(2009)04-22
Streda, 22. apríla 2009
html 
Hodina otázok (otázky pre Komisiu) (2)
P6_CRE(2009)04-22
Streda, 22. apríla 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie