Rozpravy
Výsledky: 881 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (krátke prednesenie)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Stav rokovaní o klimatickom a energetickom balíku (rozprava)
P6_CRE(2008)12-04
Štvrtok, 4. decembra 2008
html 
Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností (rozprava)
P6_CRE(2008)11-18
Utorok, 18. novembra 2008
html 
Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností (rozprava) (2)
P6_CRE(2008)11-18
Utorok, 18. novembra 2008
html 
Európska štatistika (rozprava)
P6_CRE(2008)11-18
Utorok, 18. novembra 2008
html 
Európska štatistika (rozprava) (2)
P6_CRE(2008)11-18
Utorok, 18. novembra 2008
html 
Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov – Finančná pomoc pre členské štáty (rozprava)
P6_CRE(2008)11-18
Utorok, 18. novembra 2008
html 
Desať rokov fungovania Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti (rozprava)
P6_CRE(2008)11-17
Pondelok, 17. novembra 2008
html 
Všeobecné postupy pre spotrebnú daň (rozprava)
P6_CRE(2008)11-17
Pondelok, 17. novembra 2008
html 
Príprava zasadnutia Európskej rady vrátane stavu svetového finančného systému (pokračovanie rozpravy)
P6_CRE(2008)10-08
Streda, 8. októbra 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie