Rozpravy
Výsledky: 881 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Používanie vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc (rozprava)
P6_CRE(2008)09-01
Pondelok, 1. septembra 2008
html 
Používanie vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc (rozprava) (2)
P6_CRE(2008)09-01
Pondelok, 1. septembra 2008
html 
Hodnotenie dublinského systému (rozprava)
P6_CRE(2008)09-01
Pondelok, 1. septembra 2008
html 
Výročná správa ECB za rok 2007 (rozprava)
P6_CRE(2008)07-09
Streda, 9. júla 2008
html 
Kozmický priestor a bezpečnosť (rozprava)
P6_CRE(2008)07-09
Streda, 9. júla 2008
html 
Kozmický priestor a bezpečnosť (rozprava) (2)
P6_CRE(2008)07-09
Streda, 9. júla 2008
html 
Možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou (rozprava)
P6_CRE(2008)07-09
Streda, 9. júla 2008
html 
Možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou (rozprava) (2)
P6_CRE(2008)07-09
Streda, 9. júla 2008
html 
Zavedenie vízového informačného systému (rozprava)
P6_CRE(2008)07-09
Streda, 9. júla 2008
html 
Hodina otázok (otázky pre Radu)
P6_CRE(2008)07-08
Utorok, 8. júla 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie