Rozpravy
Výsledky: 881 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hodina otázok (otázky pre Radu)
P6_CRE(2008)01-16
Streda, 16. januára 2008
html 
CARS 21: Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel (rozprava)
P6_CRE(2008)01-14
Pondelok, 14. januára 2008
html 
Daňové zaobchádzanie so stratami v cezhraničných prípadoch (rozprava)
P6_CRE(2008)01-14
Pondelok, 14. januára 2008
html 
Daňové zaobchádzanie so stratami v cezhraničných prípadoch (rozprava) (2)
P6_CRE(2008)01-14
Pondelok, 14. januára 2008
html 
Odstránenie diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy (rozprava)
P6_CRE(2008)01-14
Pondelok, 14. januára 2008
html 
Príprava zasadania Európskej rady (Brusel 13. a 14. decembra 2007) (rozprava)
P6_CRE(2007)12-12
Streda, 12. decembra 2007
html 
Výročná správa Európskej únie o ľudských právach (rozprava)
P6_CRE(2007)12-11
Utorok, 11. decembra 2007
html 
Druhý samit EÚ/ Afrika (Lisabon, 8. a 9. decembra 2007) (rozprava)
P6_CRE(2007)12-11
Utorok, 11. decembra 2007
html 
Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
P6_CRE(2007)12-10
Pondelok, 10. decembra 2007
html 
Politika Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rozprava)
P6_CRE(2007)12-10
Pondelok, 10. decembra 2007
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie