Rozpravy
Výsledky: 881 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, dos Santos Manuel"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
P6_CRE-REV(2007)04-24
Utorok, 24. apríla 2007
html 
Platobné služby na vnútornom trhu (rozprava)
P6_CRE-REV(2007)04-23
Pondelok, 23. apríla 2007
html 
Lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch (rozprava)
P6_CRE-REV(2007)04-23
Pondelok, 23. apríla 2007
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE-REV(2007)03-29
Štvrtok, 29. marca 2007
html 
A6-0061/2007
Vysvetlenia hlasovania (2)
P6_CRE-REV(2007)03-29
Štvrtok, 29. marca 2007
html 
A6-0066/2007
Budúcnosť vlastných zdrojov EÚ (rozprava)
P6_CRE-REV(2007)03-28
Streda, 28. marca 2007
html 
Rozpočtové usmernenia na rok 2008 - oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX
P6_CRE-REV(2007)03-28
Streda, 28. marca 2007
html 
Rozpočtové usmernenia na rok 2008 - oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (2)
P6_CRE-REV(2007)03-28
Streda, 28. marca 2007
html 
Budúcnosť profesionálneho futbalu v Európe - Bezpečnosť počas futbalových zápasov (rozprava)
P6_CRE-REV(2007)03-28
Streda, 28. marca 2007
html 
Budúcnosť budovania európskeho letectva (rozprava)
P6_CRE-REV(2007)03-14
Streda, 14. marca 2007
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právne oznámenie