Rozpravy
Výsledky: 881 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Spoločná poľnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť (krátke prednesenie)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Rozvoj občianskeho dialógu podľa Lisabonskej zmluvy (krátke prednesenie).
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Rozvoj občianskeho dialógu podľa Lisabonskej zmluvy (krátke prednesenie). (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Verejné financie v HMÚ – 2007 a 2008 (krátke prednesenie)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Verejné financie v HMÚ – 2007 a 2008 (krátke prednesenie) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice 2005/29/ES a smernice 2006/114/ES (krátke prednesenie)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice 2005/29/ES a smernice 2006/114/ES (krátke prednesenie) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva (krátke prednesenie)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva (krátke prednesenie) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (krátke prednesenie)
P6_CRE(2009)01-12
Pondelok, 12. januára 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie