Debatter
881 träff(ar) för "6:e valperioden, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna (debatt)
P6_CRE(2008)09-01
Måndagen den 1 september 2008
html 
Användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna (debatt) (2)
P6_CRE(2008)09-01
Måndagen den 1 september 2008
html 
Utvärdering av Dublinsystemet (debatt)
P6_CRE(2008)09-01
Måndagen den 1 september 2008
html 
ECB:s årsrapport för 2007 (debatt)
P6_CRE(2008)07-09
Onsdagen den 9 juli 2008
html 
Världsrymden och säkerheten (debatt)
P6_CRE(2008)07-09
Onsdagen den 9 juli 2008
html 
Världsrymden och säkerheten (debatt) (2)
P6_CRE(2008)07-09
Onsdagen den 9 juli 2008
html 
Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien (debatt)
P6_CRE(2008)07-09
Onsdagen den 9 juli 2008
html 
Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien (debatt) (2)
P6_CRE(2008)07-09
Onsdagen den 9 juli 2008
html 
Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar (debatt)
P6_CRE(2008)07-09
Onsdagen den 9 juli 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet)
P6_CRE(2008)07-08
Tisdagen den 8 juli 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande