Debatter
881 träff(ar) för "6:e valperioden, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Frågestund (frågor till rådet)
P6_CRE(2008)05-21
Onsdagen den 21 maj 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet) (2)
P6_CRE(2008)05-21
Onsdagen den 21 maj 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet) (3)
P6_CRE(2008)05-21
Onsdagen den 21 maj 2008
html 
Straffrättsliga påföljder till skydd för miljön (debatt)
P6_CRE(2008)05-19
Måndagen den 19 maj 2008
html 
Beräkningen av parlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2009 (debatt)
P6_CRE(2008)05-19
Måndagen den 19 maj 2008
html 
Beräkningen av parlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2009 (debatt) (2)
P6_CRE(2008)05-19
Måndagen den 19 maj 2008
html 
Råvaruhandel (debatt)
P6_CRE(2008)05-19
Måndagen den 19 maj 2008
html 
Transatlantiska ekonomiska rådet (debatt)
P6_CRE(2008)05-07
Onsdagen den 7 maj 2008
html 
Översyn av rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd (debatt)
P6_CRE(2008)05-07
Onsdagen den 7 maj 2008
html 
Översyn av rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd (debatt) (2)
P6_CRE(2008)05-07
Onsdagen den 7 maj 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande