Debatter
881 träff(ar) för "6:e valperioden, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2009 års budget - Avsnitt III kommissionen: budgetram och prioriteringar för 2009 (debatt)
P6_CRE(2008)04-21
Måndagen den 21 april 2008
html 
Utfrågning om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som begåtts av totalitära regimer (8 april 2008) (debatt)
P6_CRE(2008)04-21
Måndagen den 21 april 2008
html 
Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
P6_CRE(2008)04-09
Onsdagen den 9 april 2008
html 
Att bekämpa cancer i den utvidgade Europeiska unionen (debatt)
P6_CRE(2008)04-09
Onsdagen den 9 april 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet) (2)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet) (3)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet) (4)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet) (5)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
Frågestund (frågor till rådet) (6)
P6_CRE(2008)03-12
Onsdagen den 12 mars 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande