Debatter
881 träff(ar) för "6:e valperioden, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Frågestund (frågor till rådet)
P6_CRE(2008)01-16
Onsdagen den 16 januari 2008
html 
CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk (debatt)
P6_CRE(2008)01-14
Måndagen den 14 januari 2008
html 
Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer (debatt)
P6_CRE(2008)01-14
Måndagen den 14 januari 2008
html 
Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer (debatt) (2)
P6_CRE(2008)01-14
Måndagen den 14 januari 2008
html 
Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor (debatt)
P6_CRE(2008)01-14
Måndagen den 14 januari 2008
html 
Förberedelser inför Europeiska rådets möte (Bryssel, 13 - 14 december 2007) (debatt)
P6_CRE(2007)12-12
Onsdagen den 12 december 2007
html 
Europeiska unionens årliga rapport om mänskliga rättigheter (debatt)
P6_CRE(2007)12-11
Tisdagen den 11 december 2007
html 
Andra toppmötet mellan EU och Afrika (Lissabon, 8 - 9 december 2007) (debatt)
P6_CRE(2007)12-11
Tisdagen den 11 december 2007
html 
Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
P6_CRE(2007)12-10
Måndagen den 10 december 2007
html 
Gemenskapens politik för havsmiljön (debatt)
P6_CRE(2007)12-10
Måndagen den 10 december 2007
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rättsligt meddelande