Debatter
881 träff(ar) för "6:e valperioden, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Frågestund (frågor till kommissionen)
P6_CRE(2009)03-10
Tisdagen den 10 mars 2009
html 
Frågestund (frågor till kommissionen) (2)
P6_CRE(2009)03-10
Tisdagen den 10 mars 2009
html 
Frågestund (frågor till kommissionen) (3)
P6_CRE(2009)03-10
Tisdagen den 10 mars 2009
html 
Frågestund (frågor till kommissionen) (4)
P6_CRE(2009)03-10
Tisdagen den 10 mars 2009
html 
Frågestund (frågor till kommissionen) (5)
P6_CRE(2009)03-10
Tisdagen den 10 mars 2009
html 
Frågestund (frågor till kommissionen) (6)
P6_CRE(2009)03-10
Tisdagen den 10 mars 2009
html 
Översynen av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (debatt)
P6_CRE(2009)02-18
Onsdagen den 18 februari 2009
html 
Översynen av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (debatt) (2)
P6_CRE(2009)02-18
Onsdagen den 18 februari 2009
html 
Finansiering av andra åtgärder än offentligt utvecklingsbistånd i länder som faller under förordning (EG) 1905/2006 (debatt)
P6_CRE(2009)02-18
Onsdagen den 18 februari 2009
html 
Finansiering av andra åtgärder än offentligt utvecklingsbistånd i länder som faller under förordning (EG) 1905/2006 (debatt) (2)
P6_CRE(2009)02-18
Onsdagen den 18 februari 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande