Debatter
881 träff(ar) för "6:e valperioden, dos Santos Manuel"  
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Det 17:e toppmötet mellan EU och Ryssland (26 maj 2006) (debatt)
P6_CRE(2006)06-13
Tisdagen den 13 juni 2006
html 
Skydd för grundvatten mot föroreningar (debatt)
P6_CRE(2006)06-12
Måndagen den 12 juni 2006
html 
Infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (INSPIRE) (debatt)
P6_CRE(2006)06-12
Måndagen den 12 juni 2006
html 
Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) (debatt)
P6_CRE(2006)05-31
Onsdagen den 31 maj 2006
html 
om utvidgning av Euroområdet (debatt)
P6_CRE(2006)05-31
Onsdagen den 31 maj 2006
html 
om utvidgning av Euroområdet (debatt) (2)
P6_CRE(2006)05-31
Onsdagen den 31 maj 2006
html 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för 2007 (debatt)
P6_CRE(2006)05-31
Onsdagen den 31 maj 2006
html 
Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för 2007 (debatt) (2)
P6_CRE(2006)05-31
Onsdagen den 31 maj 2006
html 
Europeiskt år för interkulturell dialog (2008) (debatt)
P6_CRE(2006)05-31
Onsdagen den 31 maj 2006
html 
Europeiskt år för interkulturell dialog (2008) (debatt) (2)
P6_CRE(2006)05-31
Onsdagen den 31 maj 2006
html 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Rättsligt meddelande