Debatter
881 träff(ar) för "6:e valperioden, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Skydd av traditionella nationella och etniska minoriteter och av invandrarminoriteter i Europa (debatt)
P6_CRE(2009)02-03
Tisdagen den 3 februari 2009
html 
Skydd av traditionella nationella och etniska minoriteter och av invandrarminoriteter i Europa (debatt) (2)
P6_CRE(2009)02-03
Tisdagen den 3 februari 2009
html 
Rösträtt för icke-lettiska medborgare vid kommunala val i Lettland (debatt)
P6_CRE(2009)02-03
Tisdagen den 3 februari 2009
html 
Rösträtt för icke-lettiska medborgare vid kommunala val i Lettland (debatt) (2)
P6_CRE(2009)02-03
Tisdagen den 3 februari 2009
html 
Rösträtt för icke-lettiska medborgare vid kommunala val i Lettland (debatt) (3)
P6_CRE(2009)02-03
Tisdagen den 3 februari 2009
html 
Röstförklaringar
P6_CRE(2009)01-15
Torsdagen den 15 januari 2009
html 
B6-0051/2009
Översynen av kommissionens meddelande om statligt stöd till radio och tv i allmänhetens tjänst (debatt)
P6_CRE(2009)01-12
Måndagen den 12 januari 2009
html 
Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (kortfattad redogörelse)
P6_CRE(2009)01-12
Måndagen den 12 januari 2009
html 
Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (kortfattad redogörelse) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Måndagen den 12 januari 2009
html 
Den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning (kortfattad redogörelse)
P6_CRE(2009)01-12
Måndagen den 12 januari 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande