Разисквания
85 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Schierhuber Agnes"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Question Time (Commission)
P6_CRE(2005)02-22
Tuesday, 22 February 2005
html 
Question Time (Commission) (2)
P6_CRE(2005)02-22
Tuesday, 22 February 2005
html 
Strategic political orientations
P6_CRE(2004)12-14
Tuesday, 14 December 2004
html 
Consequences of the rise in oil prices for the European economy, agriculture and fisheries
P6_CRE(2004)10-25
Monday, 25 October 2004
html 
Future of the area of freedom, security and justice
P6_CRE(2004)10-13
Wednesday, 13 October 2004
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Правна информация