Rozpravy
85 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Schierhuber Agnes"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – Program na podporu hospodářského zotavení poskytnutím finanční pomoci Společenství na projekty v oblasti energetiky – Změna Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 (rozprava)
P6_CRE(2009)05-06
Středa 6. května 2009
html 
Růžová vína a autorizované enologické postupy (rozprava)
P6_CRE(2009)05-05
Úterý 5. května 2009
html 
Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (změna jednotného nařízení o společné organizaci trhů) (rozprava)
P6_CRE(2009)03-26
Čtvrtek 26. března 2009
html 
Uvádění na trh a používání krmiv (rozprava)
P6_CRE(2009)02-05
Čtvrtek 5. února 2009
html 
− 2050: Budoucnost začíná dnes – doporučení pro budoucí integrovanou politiku ES v oblasti změny klimatu (rozprava)
P6_CRE(2009)02-04
Středa 4. února 2009
html 
Přeprava zvířat (rozprava)
P6_CRE(2009)01-15
Čtvrtek 15. ledna 2009
html 
Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP – Úprava společné zemědělské politiky – Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) (rozprava)
P6_CRE(2008)11-18
Úterý 18. listopadu 2008
html 
Fond solidarity Evropské unie: překážky jeho reformy (rozprava)
P6_CRE(2008)11-17
Pondělí 17. listopadu 2008
html 
Vliv marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen (rozprava)
P6_CRE(2008)09-02
Úterý 2. září 2008
html 
Klonování zvířat za účelem výroby potravin (rozprava)
P6_CRE(2008)09-02
Úterý 2. září 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právní upozornění