Forhandlinger
85 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Schierhuber Agnes"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Støtte fra ELFUL til udvikling af landdistrikterne – Støtte til økonomisk genopretning i form af finansiel støtte til projekter på energiområdet – Ændring af den interinstitutionelle aftale for så vidt angår den flerårige finansielle ramme (2007-2013) (forhandling)
P6_CRE(2009)05-06
Onsdag den 6. maj 2009
html 
Rosévine og godkendte ønologiske fremgangsmåder (forhandling)
P6_CRE(2009)05-05
Tirsdag den 5. maj 2009
html 
Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af "fusionsmarkedsordningen") (forhandling)
P6_CRE(2009)03-26
Torsdag den 26. marts 2009
html 
Markedsføring og anvendelse af foder (forhandling)
P6_CRE(2009)02-05
Torsdag den 5. februar 2009
html 
2050: Fremtiden begynder i dag – henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer (forhandling)
P6_CRE(2009)02-04
Onsdag den 4. februar 2009
html 
Dyretransport (forhandling)
P6_CRE(2009)01-15
Torsdag den 15. januar 2009
html 
Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for landbrugere – Ændringer af den fælles landbrugspolitik – Støtte fra ELFUL til udvikling af landdistrikterne – Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013) (forhandling)
P6_CRE(2008)11-18
Tirsdag den 18. november 2008
html 
EU's Solidaritetsfond: hindringer for en reform (forhandling)
P6_CRE(2008)11-17
Mandag den 17. november 2008
html 
Ligestilling mellem mænd og kvinder: Markedsføring og reklame (forhandling)
P6_CRE(2008)09-02
Tirsdag den 2. september 2008
html 
Kloning af dyr til fødevareforsyning (forhandling)
P6_CRE(2008)09-02
Tirsdag den 2. september 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridisk meddelelse