Συζητήσεις
85 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Schierhuber Agnes"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάκαμψης: ενεργειακά έργα – Τροπολογία της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 (συζήτηση)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Οίνοι ροζέ και επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές (συζήτηση)
P6_CRE(2009)05-05
Τρίτη 5 Μαΐου 2009
html 
Διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-26
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009
html 
Διάθεση στην αγορά και χρήση ζωοτροφών (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-05
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009
html 
− 2050: Το μέλλον αρχίζει σήμερα - συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Μεταφορά των ζώων (συζήτηση)
P6_CRE(2009)01-15
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009
html 
Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ - Τροποποιήσεις της Κοινής γεωργικής πολιτικής - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) - Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-18
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008
html 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εμπόδια για τη μεταρρύθμισή του (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-17
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008
html 
Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-02
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα(συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-02
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου