Arutelud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Schierhuber Agnes" kohta leiti 85 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused – Abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele – 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (arutelu)
P6_CRE(2009)05-06
Kolmapäev, 6. mai 2009
html 
Roosad veinid ja lubatud veinivalmistustavad (arutelu)
P6_CRE(2009)05-05
Teisipäev, 5. mai 2009
html 
Toiduabi jaotamine ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele (ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine) (arutelu)
P6_CRE(2009)03-26
Neljapäev, 26. märts 2009
html 
Sööda turuleviimine ja kasutamine (arutelu)
P6_CRE(2009)02-05
Neljapäev, 5. veebruar 2009
html 
− 2050: tulevik algab täna – soovitused ELi tulevaseks integreeritud kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks (arutelu)
P6_CRE(2009)02-04
Kolmapäev, 4. veebruar 2009
html 
Loomade vedamine (arutelu)
P6_CRE(2009)01-15
Neljapäev, 15. jaanuar 2009
html 
Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad – Ühise põllumajanduspoliitika muudatused – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused –Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007–2013) (arutelu)
P6_CRE(2008)11-18
Teisipäev, 18. november 2008
html 
Euroopa Liidu solidaarsusfond: reformimist takistavad asjaolud (arutelu)
P6_CRE(2008)11-17
Esmaspäev, 17. november 2008
html 
Turunduse ja reklaami mõju soolisele võrdõiguslikkusele (arutelu)
P6_CRE(2008)09-02
Teisipäev, 2. september 2008
html 
Loomade toiduks kloonimine (arutelu)
P6_CRE(2008)09-02
Teisipäev, 2. september 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Õigusalane teave