Diskusijos
Rezultatas (-ai) "85" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Schierhuber Agnes"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Parama kaimo plėtrai naudojant Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – Programa, skirta ekonomikos gaivinimui teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams – 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo pakeitimas (diskusijos)
P6_CRE(2009)05-06
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d.
html 
Rožiniai vynai ir leistina enologinė praktika (diskusijos)
P6_CRE(2009)05-05
Antradienis, 2009 m. gegužės 5 d.
html 
Maisto skirstymas labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims (Bendro reglamento dėl bendros rinkos organizavimo keitimas) (diskusijos)
P6_CRE(2009)03-26
Ketvirtadienis, 2009 m. kovo 26 d.
html 
Pašarų pateikimas į rinką ir jų naudojimas (diskusijos)
P6_CRE(2009)02-05
Ketvirtadienis, 2009 m. vasario 5 d.
html 
− 2050 m.: ateitis prasideda šiandien – rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su klimato kaita politikos (diskusijos)
P6_CRE(2009)02-04
Trečiadienis, 2009 m. vasario 4 d.
html 
Gyvūnų vežimas (diskusijos)
P6_CRE(2009)01-15
Ketvirtadienis, 2009 m. sausio 15 d.
html 
Paramos schemos ūkininkams pagal BŽŪP – Pakeitimai bendrojoje žemės ūkio politikoje – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai – Kaimo plėtros Bendrijos strateginės gairės (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) (diskusijos)
P6_CRE(2008)11-18
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d.
html 
Europos Sąjungos solidarumo fondas: reformos kliūtys (diskusijos)
P6_CRE(2008)11-17
Pirmadienis, 2008 m. lapkričio 17 d.
html 
Reklamos ir rinkodaros įtaka moterų ir vyrų lygybei (diskusija)
P6_CRE(2008)09-02
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d.
html 
Gyvūnų klonavimas maistui (diskusija)
P6_CRE(2008)09-02
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teisinis pranešimas