Debates
Meklēšanas rezultāti: 85 ar "6. parlamentārais sasaukums, Schierhuber Agnes"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā - 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par daudzgadu finanšu shēmu (grozījums) (debates)
P6_CRE(2009)05-06
Trešdien, 2009. gada 6. maijs
html 
Sārtvīns un atļautā vīndarības prakse (debates)
P6_CRE(2009)05-05
Otrdien, 2009. gada 5. maijs
html 
Pārtikas izdalīšana Kopienas vistrūcīgākajām personām (vienotās TKO regulas grozīšana) (debates)
P6_CRE(2009)03-26
Ceturtdien, 2009. gada 26. marts
html 
Barības laišana tirgū un lietošana (debates)
P6_CRE(2009)02-05
Ceturtdien, 2009. gada 5. februāris
html 
− 2050: Nākotne sākas jau šodien – ieteikumi ES turpmākai integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām (debates)
P6_CRE(2009)02-04
Trešdien, 2009. gada 4. februāris
html 
Dzīvnieku pārvadāšana (debates)
P6_CRE(2009)01-15
Ceturtdien, 2009. gada 15. janvāris
html 
Lauksaimniekiem piešķiramā atbalsta shēma saskaņā ar KLP - Izmaiņas kopējā lauksaimniecības politikā - Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - Kopienas lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) (debates)
P6_CRE(2008)11-18
Otrdien, 2008. gada 18. novembris
html 
Šķēršļi Eiropas Savienības Solidaritātes fonda reformai (debates)
P6_CRE(2008)11-17
Pirmdien, 2008. gada 17. novembris
html 
Kā tirdzniecība un reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību (debates)
P6_CRE(2008)09-02
Otrdien, 2008. gada 2. septembris
html 
Dzīvnieku klonēšana izmantošanai pārtikā (debates)
P6_CRE(2008)09-02
Otrdien, 2008. gada 2. septembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridisks paziņojums