Dibattiti
85 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Schierhuber Agnes"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) - Programm ta' appoġġ għall-irkupru ekonomiku permezz tal-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità għal proġetti fil-qasam tal-enerġija - Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 rigward tal-qafas finanzjarju multiannwali (modifika) (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)05-06
L-Erbgħa, 6 ta' Mejju 2009
html 
Inbejjed rosé u prattika enoloġika awtorizzata (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)05-05
It-Tlieta, 5 ta' Mejju 2009
html 
Tqassim tal-ikel lill-ifqar nies fil-Komunità (emenda tar-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)03-26
Il-Ħamis, 26 ta' Marzu 2009
html 
It-tqegħid fis-suq u l-użu ta' l-għalf (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)02-05
Il-Ħamis, 5 ta' Frar 2009
html 
2050: Il-futur jibda llum - rakkomandazzjonijiet għall-politika futura integrata tal-UE dwar il-bidla fil-klima (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)02-04
L-Erbgħa, 4 ta' Frar 2009
html 
Transport tal-annimali (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)01-15
Il-Ħamis, 15 ta' Jannar 2009
html 
Skemi ta' appoġġ għall-bdiewa taħt il-PAK - Modifika ta' l-politika agrikola komuni - L-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - Il-linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 2007 sa 2013) (dibattitu)
P6_CRE-REV(2008)11-18
It-Tlieta, 18 ta' Novembru 2008
html 
Fond ta' solidarjeta' ta' l-Unjoni Ewropea: ostakli għar-riforma (dibattitu)
P6_CRE-REV(2008)11-17
It-Tnejn, 17 ta' Novembru 2008
html 
L-effett tal-kummerċjalizzazzjoni u tar-riklamar fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (dibattitu)
P6_CRE-REV(2008)09-02
It-Tlieta, 2 ta' Settembru 2008
html 
Ikklownjar ta' annimali għall-finijiet ta' produzzjoni tal-ikel (dibattitu)
P6_CRE-REV(2008)09-02
It-Tlieta, 2 ta' Settembru 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Avviż legali