Debatten
85 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Schierhuber Agnes"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - Programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie - Wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (debat)
P6_CRE(2009)05-06
Woensdag 6 mei 2009
html 
Roséwijnen en toegelaten oenologische procédés (debat)
P6_CRE(2009)05-05
Dinsdag 5 mei 2009
html 
Voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap (wijziging van de "integrale GMO"-verordening) (debat)
P6_CRE(2009)03-26
Donderdag 26 maart 2009
html 
In de handel brengen en gebruik van diervoeders (debat)
P6_CRE(2009)02-05
Donderdag 5 februari 2009
html 
2050: De toekomst begint vandaag - Aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-klimaatbeschermingsbeleid (debat)
P6_CRE(2009)02-04
Woensdag 4 februari 2009
html 
Vervoer van dieren (debat)
P6_CRE(2009)01-15
Donderdag 15 januari 2009
html 
Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB – Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid – Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) – Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) (debat)
P6_CRE(2008)11-18
Dinsdag 18 november 2008
html 
Obstakels voor de hervorming van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (debat)
P6_CRE(2008)11-17
Maandag 17 november 2008
html 
Het effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (debat)
P6_CRE(2008)09-02
Dinsdag 2 september 2008
html 
Klonen van dieren voor de voedselproductie (debat)
P6_CRE(2008)09-02
Dinsdag 2 september 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juridische mededeling