Rozpravy
Výsledky: 85 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Schierhuber Agnes"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vedecké fakty o zmene klímy: zistenia a odporúčania pre rozhodovací proces (rozprava)
P6_CRE(2008)05-21
Streda, 21. mája 2008
html 
Prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni Európskej únie (Zelená kniha) (rozprava)
P6_CRE(2008)04-10
Štvrtok, 10. apríla 2008
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)03-12
Streda, 12. marca 2008
html 
A6-0031/2008
Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky, pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko (rozprava)
P6_CRE(2008)03-11
Utorok, 11. marca 2008
html 
Hodnotenie stavu SPP (rozprava)
P6_CRE(2008)03-11
Utorok, 11. marca 2008
html 
Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh – Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh – Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte – Označovanie bezpečnosti na výrobkoch určených na konzumáciu (rozprava)
P6_CRE(2008)02-19
Utorok, 19. februára 2008
html 
Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)
P6_CRE(2008)02-19
Utorok, 19. februára 2008
html 
Výsledok konferencie o klimatických zmenách (Bali) (rozprava)
P6_CRE(2008)01-30
Streda, 30. januára 2008
html 
5 – Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)01-16
Streda, 16. januára 2008
html 
A6-0502/2007
Spoločná organizácia trhu s vínom (rozprava)
P6_CRE(2007)12-11
Utorok, 11. decembra 2007
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Právne oznámenie