Разисквания
113 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Attard-Montalto John"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Situation in Ukraine
P6_CRE(2004)12-01
Wednesday, 1 December 2004
html 
Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (Rule 115)
P6_CRE(2004)11-18
Thursday, 18 November 2004
html 
Statement by the President-designate of the Commission (continuation)
P6_CRE(2004)07-22
Thursday, 22 July 2004
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация