Συζητήσεις
113 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-22
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
html 
A6-0251/2009
Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-21
Τρίτη 21 Απριλίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
A6-0089/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
A6-0002/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)03-25
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009
html 
A6-0110/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)03-24
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009
html 
A6-0095/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)03-24
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009
html 
A6-0079/2009
Ενεργός διάλογος με τους πολίτες σχετικά με την Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
P6_CRE(2009)03-23
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009
html 
Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2008) – Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας – Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης των κρατών μελών – Πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία (συζήτηση)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
A6-0097/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου