Συζητήσεις
113 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
B6-0107/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
B6-0134/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P6_CRE(2009)03-11
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009
html 
A6-0063/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0033/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0027/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0039/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0016/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0047/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0502/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (7)
P6_CRE(2009)02-19
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0037/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου