Συζητήσεις
113 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
P6_CRE(2006)02-14
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2006
html 
Ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία
P6_CRE(2005)12-15
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2005
html 
Δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή
P6_CRE(2005)07-05
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005
html 
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
P6_CRE(2005)06-08
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2005
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2005)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005
html 
Παγκόσμια απειλή πανδημίας γρίπης
P6_CRE(2005)04-12
Τρίτη 12 Απριλίου 2005
html 
Κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Ένωσης υπέρ της έρευνας
P6_CRE(2005)03-09
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2005
html 
Θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις όσον αφορά τη ρύπανση
P6_CRE(2005)02-22
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005
html 
Θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις όσον αφορά τη ρύπανση (2)
P6_CRE(2005)02-22
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005
html 
Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 115 του Κανονισμού)
P6_CRE(2004)12-16
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2004
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου