Συζητήσεις
113 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
P6_CRE(2009)02-18
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009
html 
Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-04
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0478/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0018/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0013/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
A6-0492/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)01-14
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009
html 
A6-0479/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)01-14
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009
html 
A6-0500/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
P6_CRE(2009)01-13
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009
html 
A6-0468/2008
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (συζήτηση)
P6_CRE(2009)01-13
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου