Συζητήσεις
113 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)12-18
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008
html 
A6-0455/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008
html 
A6-0496/2007
Οι πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντίκτυπου του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες (συνοπτική παρουσίαση)
P6_CRE(2008)12-15
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)11-18
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008
html 
A6-0391/2008
Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-17
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)10-22
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008
html 
A6-0404/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)10-22
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008
html 
A6-0370/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)10-21
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008
html 
A6-0361/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
A6-0299/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
A6-0304/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου