Συζητήσεις
113 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
A6-0319/2008
Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης – Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών – Η ευθύνη των μεταφορέων επιβατών δια θαλάσσης σε περίπτωση ατυχήματος – Έλεγχος κράτους λιμένος (αναδιατύπωση) – Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση οδηγίας) – Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση κανονισμού) (συνέχιση του διαλόγου)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)09-02
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008
html 
A6-0287/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)07-10
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008
html 
A6-0278/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)07-09
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008
html 
A6-0257/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)07-09
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008
html 
A6-0257/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)07-08
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008
html 
A6-0270/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)07-08
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008
html 
A6-0290/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P6_CRE(2008)07-08
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008
html 
A6-0220/2008
Προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών (συζήτηση)
P6_CRE(2008)06-17
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου