Συζητήσεις
113 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Προς μια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια (συζήτηση)
P6_CRE(2007)09-25
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)09-05
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007
html 
B6-0267/2007
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)07-12
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007
html 
A6-0235/2007
Ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων
P6_CRE(2007)07-12
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007
html 
Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (συζήτηση)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Ανθρώπινα δικαιώματα στην Αιθιοπία
P6_CRE(2007)06-21
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)06-20
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007
html 
A6-0243/2007
Η συνταγματική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
P6_CRE(2007)06-06
Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007
html 
Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (Άρθρο 144 του Κανονισμού του ΕΚ)
P6_CRE(2007)06-06
Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)05-23
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007
html 
A6-0068/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου