Συζητήσεις
113 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Η εξωτερική διάσταση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (συζήτηση)
P6_CRE(2007)02-14
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007
html 
Προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (συζήτηση)
P6_CRE(2007)01-31
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007
html 
Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ») (συζήτηση)
P6_CRE(2007)01-18
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2007
html 
Απόσπαση εργαζομένων (συζήτηση)
P6_CRE(2006)10-25
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006
html 
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - Κοινή πολιτική μετανάστευσης (συζήτηση)
P6_CRE(2006)09-27
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Προστασία της ευρωπαϊκής φυσικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου και των νησιωτικών περιοχών (συζήτηση)
P6_CRE(2006)09-07
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Ζιμπάμπουε
P6_CRE(2006)09-07
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)09-05
Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2006
html 
A6-0240/2006
Διαδικασία αμοιβαίας πληροφόρησης στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης - Ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
P6_CRE(2006)07-05
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006
html 
Περισσότερη έρευνα και καινοτομία - Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση (συζήτηση)
P6_CRE(2006)07-04
Τρίτη 4 Ιουλίου 2006
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου