Συζητήσεις
113 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Μεταποιητικός τομέας της Ένωσης: προς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής (συνέχεια της συζήτησης)
P6_CRE(2006)07-04
Τρίτη 4 Ιουλίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)06-15
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2006
html 
B6-0340/2006
Ανατολικό Τιμόρ
P6_CRE(2006)06-15
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2006
html 
Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και μεταφορά καταδίκων (συζήτηση)
P6_CRE(2006)06-13
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006
html 
Ενεργειακή απόδοση (Πράσινο Βιβλίο) (συζήτηση)
P6_CRE(2006)05-31
Τετάρτη 31 Μαΐου 2006
html 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2005 και η πολιτική της Ένωσης στον τομέα αυτό (συζήτηση)
P6_CRE(2006)05-17
Τετάρτη 17 Μαΐου 2006
html 
Νταρφούρ (συζήτηση)
P6_CRE(2006)04-06
Πέμπτη 6 Απριλίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)04-05
Τετάρτη 5 Απριλίου 2006
html 
A6-0061/2006
Η κατάσταση των καταυλισμών προσφύγων στη Μάλτα (συζήτηση)
P6_CRE(2006)04-03
Δευτέρα 3 Απριλίου 2006
html 
Καζακστάν (συζήτηση)
P6_CRE(2006)03-16
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου