Arutelud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Attard-Montalto John" kohta leiti 113 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terrorismivastase võitluse välismõõde (arutelu)
P6_CRE-REV(2007)02-14
Kolmapäev, 14. veebruar 2007
html 
Kehavigastuste ja surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite aegumistähtajad piiriülestes kohtuvaidlustes (arutelu)
P6_CRE-REV(2007)01-31
Kolmapäev, 31. jaanuar 2007
html 
Lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatav õigus (ROOMA II) (arutelu)
P6_CRE-REV(2007)01-18
Neljapäev, 18. jaanuar 2007
html 
Töötajate lähetamine (arutelu)
P6_CRE-REV(2006)10-25
Kolmapäev, 25. oktoober 2006
html 
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala - Ühine sisserände poliitika (arutelu) (arutelu)
P6_CRE-REV(2006)09-27
Kolmapäev, 27. september 2006
html 
Euroopa loodus-, arhitektuuri- ja kultuuripärandi kaitse maa- ja saarepiirkondades (arutelu)
P6_CRE-REV(2006)09-07
Neljapäev, 7. september 2006
html 
Zimbabwe
P6_CRE-REV(2006)09-07
Neljapäev, 7. september 2006
html 
Selgitused hääletuse kohta
P6_CRE-REV(2006)09-05
Teisipäev, 5. september 2006
html 
A6-0240/2006
Vastastikune teabemenetlus varjupaiga ja sisserände valdkondades - Sisserändajate integreerimine ELis - Euroopa Liidu sisserändepoliitika (arutelu)
P6_CRE-REV(2006)07-05
Kolmapäev, 5. juuli 2006
html 
Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine kasvu ja tööhõivesse (arutelu)
P6_CRE-REV(2006)07-04
Teisipäev, 4. juuli 2006
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Õigusalane teave