Rasprave
113 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Attard-Montalto John"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Explanations of vote
P6_CRE(2008)12-18
Thursday, 18 December 2008
html 
A6-0455/2008
Explanations of vote
P6_CRE(2008)12-17
Wednesday, 17 December 2008
html 
A6-0496/2007
Impact of tourism in coastal regions (short presentation)
P6_CRE(2008)12-15
Monday, 15 December 2008
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2008)11-18
Tuesday, 18 November 2008
html 
A6-0391/2008
Application of the principle of equal pay for men and women (debate)
P6_CRE(2008)11-17
Monday, 17 November 2008
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2008)10-22
Wednesday, 22 October 2008
html 
A6-0404/2008
Explanations of vote (2)
P6_CRE(2008)10-22
Wednesday, 22 October 2008
html 
A6-0370/2008
Explanations of vote
P6_CRE(2008)10-21
Tuesday, 21 October 2008
html 
A6-0361/2008
Explanations of vote
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
A6-0299/2008
Explanations of vote (2)
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
A6-0304/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pravna obavijest