Diskusijos
Rezultatas (-ai) "113" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Išorinis kovos su tarptautiniu terorizmu aspektas (diskusijos)
P6_CRE-REV(2007)02-14
Trečiadienis, 2007 m. vasario 14 d.
html 
Senaties terminai tarptautiniuose ginčuose dėl sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, kuriuose žuvo žmonės (diskusijos)
P6_CRE-REV(2007)01-31
Trečiadienis, 2007 m. sausio 31 d.
html 
Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė ("Roma II") (diskusijos)
P6_CRE-REV(2007)01-18
Ketvirtadienis, 2007 m. sausio 18 d.
html 
Darbuotojų komandiravimas (diskusijos)
P6_CRE-REV(2006)10-25
Trečiadienis, 2006 m. spalio 25 d.
html 
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Bendra imigracijos politika (diskusijos)
P6_CRE-REV(2006)09-27
Trečiadienis, 2006 m. rugsėjo 27 d.
html 
Europos gamtos, architektūros ir kultūros paveldo apsauga kaimo vietovėse ir salose (diskusijos)
P6_CRE-REV(2006)09-07
Ketvirtadienis, 2006 m. rugsėjo 7 d.
html 
Zimbabvė
P6_CRE-REV(2006)09-07
Ketvirtadienis, 2006 m. rugsėjo 7 d.
html 
Paaiškinimai dėl balsavimo
P6_CRE-REV(2006)09-05
Antradienis, 2006 m. rugsėjo 5 d.
html 
A6-0240/2006
Tarpusavio keitimosi informacija prieglobsčio ir imigracijos klausimais tvarka. Imigrantų integracija Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos imigracijos politika (diskusijos)
P6_CRE-REV(2006)07-05
Trečiadienis, 2006 m. liepos 5 d.
html 
Daugiau mokslinių tyrimų ir naujovių. Investavimas ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti (diskusijos)
P6_CRE-REV(2006)07-04
Antradienis, 2006 m. liepos 4 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Teisinis pranešimas