Rozpravy
Výsledky: 113 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ustanovenie o ľudských právach a demokracii v dohodách EÚ (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)02-14
Utorok, 14. februára 2006
html 
Ľudské práva v Rusku
P6_CRE-REV(2005)12-15
Štvrtok, 15. decembra 2005
html 
Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom
P6_CRE-REV(2005)07-05
Utorok, 5. júla 2005
html 
Posilnenie európskej konkurencieschopnosti
P6_CRE-REV(2005)06-08
Streda, 8. júna 2005
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE-REV(2005)05-11
Streda, 11. mája 2005
html 
Globálna hrozba chrípkovej pandémie
P6_CRE-REV(2005)04-12
Utorok, 12. apríla 2005
html 
Usmernenia pre politiku Únie na podporu výskumu
P6_CRE-REV(2005)03-09
Streda, 9. marca 2005
html 
Zavedenie sankcií za porušenia v oblasti znečisťovania
P6_CRE-REV(2005)02-22
Utorok, 22. februára 2005
html 
Zavedenie sankcií za porušenia v oblasti znečisťovania (2)
P6_CRE-REV(2005)02-22
Utorok, 22. februára 2005
html 
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 115 rokovacieho poriadku EP)
P6_CRE-REV(2004)12-16
Štvrtok, 16. decembra 2004
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie