Rozpravy
Výsledky: 113 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Situácia na Ukrajine
P6_CRE-REV(2004)12-01
Streda, 1. decembra 2004
html 
11 - Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 115 rokovacieho poriadku EP)
P6_CRE-REV(2004)11-18
Štvrtok, 18. novembra 2004
html 
1 - Vyhlásenie dezignovaného predsedu Komisie (pokračovanie)
P6_CRE-REV(2004)07-22
Štvrtok, 22. júla 2004
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie