Rozpravy
Výsledky: 113 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)12-18
Štvrtok, 18. decembra 2008
html 
A6-0455/2008
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)12-17
Streda, 17. decembra 2008
html 
A6-0496/2007
Vplyv cestovného ruchu v pobrežných regiónoch z hľadiska regionálneho rozvoja (krátke prednesenie)
P6_CRE(2008)12-15
Pondelok, 15. decembra 2008
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)11-18
Utorok, 18. novembra 2008
html 
A6-0391/2008
Odporúčania týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov (rozprava)
P6_CRE(2008)11-17
Pondelok, 17. novembra 2008
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)10-22
Streda, 22. októbra 2008
html 
A6-0404/2008
Vysvetlenia hlasovania (2)
P6_CRE(2008)10-22
Streda, 22. októbra 2008
html 
A6-0370/2008
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)10-21
Utorok, 21. októbra 2008
html 
A6-0361/2008
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)09-23
Utorok, 23. septembra 2008
html 
A6-0299/2008
Vysvetlenia hlasovania (2)
P6_CRE(2008)09-23
Utorok, 23. septembra 2008
html 
A6-0304/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie