Rozpravy
Výsledky: 113 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vonkajší rozmer boja proti terorizmu (rozprava)
P6_CRE-REV(2007)02-14
Streda, 14. februára 2007
html 
Premlčacia doba pre cezhraničné nároky na náhradu škody v prípadoch ujmy na zdraví a smrteľných úrazov (rozprava)
P6_CRE-REV(2007)01-31
Streda, 31. januára 2007
html 
Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) (rozprava)
P6_CRE-REV(2007)01-18
Štvrtok, 18. januára 2007
html 
Vysielanie pracovníkov (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)10-25
Streda, 25. októbra 2006
html 
Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - spoločná imigračná politika (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)09-27
Streda, 27. septembra 2006
html 
Európske prírodné, architektonické a kultúrne dedičstvo vo vidieckych a odľahlých oblastiach (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)09-07
Štvrtok, 7. septembra 2006
html 
Zimbabwe
P6_CRE-REV(2006)09-07
Štvrtok, 7. septembra 2006
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE-REV(2006)09-05
Utorok, 5. septembra 2006
html 
A6-0240/2006
Vzájomná výmena informácií o opatreniach v oblasti azylu a prisťahovalectva - Integrácia prisťahovalcov v Európskej únii - Prisťahovalecká politika Euróopskej únie (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)07-05
Streda, 5. júla 2006
html 
Viac výskumu a inovácií - investovanie do rastu a zamestnanosti (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)07-04
Utorok, 4. júla 2006
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie