Debatter
113 träff(ar) för "6:e valperioden, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Klausulen om mänskliga rättigheter och demokrati i Europeiska Unionens avtal (debatt)
P6_CRE(2006)02-14
Tisdagen den 14 februari 2006
html 
Mänskliga rättigheter i Ryssland
P6_CRE(2005)12-15
Torsdagen den 15 december 2005
html 
Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar
P6_CRE(2005)07-05
Tisdagen den 5 juli 2005
html 
Förstärka den europeiska konkurrenskraften
P6_CRE(2005)06-08
Onsdagen den 8 juni 2005
html 
Röstförklaringar
P6_CRE(2005)05-11
Onsdagen den 11 maj 2005
html 
Det globala hotet av en influensa-pandemi
P6_CRE(2005)04-12
Tisdagen den 12 april 2005
html 
Politiska riktlinjer för forskningsstöd i Europeiska unionen
P6_CRE(2005)03-09
Onsdagen den 9 mars 2005
html 
Införandet av sanktioner för överträdelser genom föroreningar
P6_CRE(2005)02-22
Tisdagen den 22 februari 2005
html 
Införandet av sanktioner för överträdelser genom föroreningar (2)
P6_CRE(2005)02-22
Tisdagen den 22 februari 2005
html 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen)
P6_CRE(2004)12-16
Torsdagen den 16 december 2004
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande