Debatter
113 träff(ar) för "6:e valperioden, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Situationen i Ukraina
P6_CRE(2004)12-01
Onsdagen den 1 december 2004
html 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen)
P6_CRE(2004)11-18
Torsdagen den 18 november 2004
html 
Uttalande av kommissionens ordförandekandidat (forts.)
P6_CRE(2004)07-22
Torsdagen den 22 juli 2004
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande