Разисквания
183 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Claeys Philip"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Extraordinary rendition (debate)
P6_CRE(2006)07-05
Wednesday, 5 July 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)06-15
Thursday, 15 June 2006
html 
B6-0328/2006
Explanations of vote
P6_CRE(2006)06-14
Wednesday, 14 June 2006
html 
A6-0189/2006
17th EU-Russia Summit (26 May 2006) (debate)
P6_CRE(2006)06-13
Tuesday, 13 June 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)06-01
Thursday, 1 June 2006
html 
A6-0168/2006
EU-US Transatlantic Partnership Agreement – EU-US economic relations (debate)
P6_CRE(2006)05-31
Wednesday, 31 May 2006
html 
IIA on budgetary discipline and sound financial management – Conclusion of the IIA on budgetary discipline and sound financial management (debate)
P6_CRE(2006)05-17
Wednesday, 17 May 2006
html 
Results of the European Council - Lisbon Strategy (debate)
P6_CRE(2006)04-05
Wednesday, 5 April 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)04-05
Wednesday, 5 April 2006
html 
A6-0076/2006
Situation in the Middle East following the elections in Israel (debate)
P6_CRE(2006)04-05
Wednesday, 5 April 2006
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация