Разисквания
183 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Claeys Philip"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обяснения на вот
P6_CRE(2009)02-05
четвъртък, 5 февруари 2009 г.
html 
B6-0063/2009
Обяснения на вот (2)
P6_CRE(2009)02-05
четвъртък, 5 февруари 2009 г.
html 
A6-0021/2009
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)02-04
сряда, 4 февруари 2009 г.
html 
A6-0026/2009
Обяснение на вот (2)
P6_CRE(2009)02-04
сряда, 4 февруари 2009 г.
html 
RC-B6-0066/2009
Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (разискване)
P6_CRE(2009)02-03
вторник, 3 февруари 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)02-03
вторник, 3 февруари 2009 г.
html 
A6-0492/2008
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)01-15
четвъртък, 15 януари 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)01-14
сряда, 14 януари 2009 г.
html 
A6-0479/2008
Обяснение на вот (2)
P6_CRE(2009)01-14
сряда, 14 януари 2009 г.
html 
A6-0459/2008
Обяснение на вот (3)
P6_CRE(2009)01-14
сряда, 14 януари 2009 г.
html 
A6-0498/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация