Разисквания
183 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Claeys Philip"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
A6-0009/2008
Дебат относно бъдещето на Европа (разискване)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2008)01-31
четвъртък, 31 януари 2008 г.
html 
B6-0050/2008
Положението в Иран (разискване)
P6_CRE-REV(2008)01-30
сряда, 30 януари 2008 г.
html 
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2008)01-16
сряда, 16 януари 2008 г.
html 
A6-0502/2007
Положението в Пакистан след убийството на Benazir Bhutto (разискване)
P6_CRE-REV(2008)01-16
сряда, 16 януари 2008 г.
html 
Търговски и икономически отношения с Корея (разискване)
P6_CRE-REV(2007)12-13
четвъртък, 13 декември 2007 г.
html 
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2007)12-13
четвъртък, 13 декември 2007 г.
html 
B6-0512/2007
Годишен доклад на Европейския съюз относно правата на човека (разискване)
P6_CRE-REV(2007)12-11
вторник, 11 декември 2007 г.
html 
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2007)11-29
четвъртък, 29 ноември 2007 г.
html 
A6-0444/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация