Συζητήσεις
183 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Claeys Philip"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-24
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009
html 
B6-0192/2009
Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
A6-0153/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
A6-0176/2009
Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-22
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
html 
A6-0251/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
A6-0186/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
A6-0149/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2009)03-26
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009
html 
A6-0131/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2009)03-26
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009
html 
A6-0082/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου