Συζητήσεις
183 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Claeys Philip"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P6_CRE(2007)09-03
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)07-12
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007
html 
A6-0235/2007
Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (συζήτηση)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Παλαιστίνη (συζήτηση)
P6_CRE(2007)07-11
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)07-10
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007
html 
A6-0218/2007
Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007 - Εξάμηνο δραστηριοτήτων της Γερμανικής Προεδρίας (έκθεση και δηλώσεις που ακολουθούνται από συζήτηση)
P6_CRE(2007)06-27
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)06-21
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007
html 
A6-0151/2007
Κασμίρ: σημερινή κατάσταση και προοπτικές (συζήτηση)
P6_CRE(2007)05-24
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007
html 
Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
P6_CRE(2007)05-23
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007
html 
Κατάσταση στην Παλαιστίνη (συζήτηση)
P6_CRE(2007)05-22
Τρίτη 22 Μαΐου 2007
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου