Rasprave
183 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Claeys Philip"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Explanations of vote
P6_CRE(2009)03-26
Thursday, 26 March 2009
html 
A6-0114/2009
Explanations of vote (2)
P6_CRE(2009)03-26
Thursday, 26 March 2009
html 
A6-0103/2009
Explanations of vote (3)
P6_CRE(2009)03-26
Thursday, 26 March 2009
html 
A6-0085/2006
Explanations of vote
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
A6-0110/2009
Explanations of vote (2)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
B6-0148/2009
European conscience and totalitarianism (debate)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2009)03-24
Tuesday, 24 March 2009
html 
A6-0079/2009
Explanations of vote (2)
P6_CRE(2009)03-24
Tuesday, 24 March 2009
html 
A6-0092/2009
Explanations of vote (3)
P6_CRE(2009)03-24
Tuesday, 24 March 2009
html 
A6-0132/2009
Explanations of vote (4)
P6_CRE(2009)03-24
Tuesday, 24 March 2009
html 
A6-0107/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest